Falstad Providence
  • Scandic Shine AS

Kontakt oss

Falstad Providence

Takk for forespørselen, vi kommer tilbake til deg!

Hilsen Scandic Shine

Informasjon / Vilkår

Generell informasjon:

Søknadsfrist: 31. Juli

Kunngjøring av vinner vil skje innen utgangen av august på stipend.scandicshine.no.
Vinneren blir kontaktet direkte.

Hvordan delta?

Du deltar ved å fylle ut søknadsskjemaet. Vi velger ut den som vil motta stipendet basert på informasjonen som er sendt inn i søknadskjema. Vi anbefaler å skrive litt om deg selv og din bakgrunn og hvorfor du ønsker å motta stipendet.

Alle som sender inn søknad godkjenner at Scandic Shine kan bruke bilder, dokumenter og lignende i markedsføringsøyemed. Dette gjelder kun den utvalgte stipendat.

Produktene som man mottar vil være en anbefaling fra vår kursleder, men stipendiat kan selvfølgelig komme med ønsker. Vi setter opp de produktene som er mest hensiktsmessig for stipendiaten.

Vi anbefaler alle å søke på stipendet, også om man er en helt nyoppstartet bedrift som trenger opplæring og profesjonelle produkter.

Kriterier for å vinne:

– Søker kan ikke være tilknyttet andre merker enn de som Scandic Shine AS er importør av.
– Du forplikter deg til å være med på alle avtalte arrangement og kurs som settes opp i samråd med Scandic Shine AS.
– Kun enkeltpersoner kan søke. Større bedrifter, organisasjoner og lignende kan ikke søke. Gjelder ikke godt etablerte bilpleiere og detailere. Individuell vurdering vil bli tatt.
– Deltager må være over 18 år.

Hvordan velger vi:

Scandic Shine vil i samarbeid med våre leverandører vurdere hver enkelt søknad etter søknadsfrist. Vi vil bedømme ut i fra informasjonen som er gitt i søknaden, så sørg for at denne er så utfyllende som mulig før du sender inn.

For mer informasjon rundt stipendet, ta kontakt på kundeservice@scandicshine.no eller på telefon 74 388 388.